1

2

3

4

5

 

Jak wykonać balkon

Wykonanie balkonu powinno należeć już do zadań samego architekta. To on musi ustalić, w jaki miejscu będzie znajdował się taki balkon, po której stronie, od którego pomieszczenia będzie można dostać się do takiego balkonu. Najczęściej spotykany jest balkon, do którego wchodzi się od strony salonu. Za jego pomocą jest możliwość przedstawienia w pomieszczeniu odpowiedniej ilości światła, jak i ciepłą, które może być kumulowane i zachowane na długi czas. Wynika to przede wszystkim z możliwości, które jest w stanie zapewnić nam izolacja termiczna danego pomieszczenia, jak i całego mieszkania. Występuje na przykład balkon w postaci wspornikowej płyty żelbetowej, co tworzy ogromny mostek termiczny. Inny, to balkon niezależny od konstrukcji budynku, który nie ma wpływu na termoizolacyjność ścian zewnętrznych i stropu. Płyta, której grubość wynosi do 20 cem, która nie jest ocieplona, prowadzi do tworzenia się ogromnego mostku termicznego. Jest ona porównywalna z kilkunastoma metrami kwadratowymi nieizolowanej termicznie ściany zewnętrznej. Zimno przenika nie tylko od wieńca stropowego, lecz do stropu międzykondygnacyjnego. Takie ochłodzenia żelbetowe mają wpływ na obniżenie temperatury fragmentów ścian konstrukcyjnych. Dlatego budynki energooszczędne zazwyczaj rezygnują z możliwości tworzenia balkonu.

Wykonanie śluzy termicznej

W celu utworzenia śluzy termicznej wykonuje się trochę wełny mineralnej, dermy, czy skóry. W ten sposób nawet najgorsze drzwi będą mogły posiadać odpowiednią izolacyjność cieplną. Także dwie pary drzwi zamontowane w tym samym otworze stanowią rozwiązanie proste do wykonania, jak i często spotykane. Wybudowanie wiatrołapu, czy sięnia także jest możliwe. Jest to pomieszczenie, które stanowiłoby śluzę termiczną. Stanowi ono rozwiązanie skuteczne, jak i pomocne w oszczędzaniu energii cieplnej. Za jego pomocą tworzy się bufor, który posiada niższe temperatury powietrza, niż w pomieszczeniach mieszkalnych. Takich wiatrołap, czy sień powinien być odpowiedniej wielkości. Dzięki temu nie będzie utrudnione zamykanie drzwi zewnętrznych, zanim będzie możliwe otwarcie wewnętrznych. Wtedy istnienie tego pomieszczenia będzie miało swój cel. W budowie domku jednorodzinnego spotykamy się także z połączeniem płyty balkonowej ze stropem. Jak należy podchodzić do takiego zadania? Tutaj inwestorzy nie wyobrażają sobie domu bez balkonu. Dlatego już architekci starają się uwzględniać takie działania w momencie tworzenia projektu. Zazwyczaj są przeciwni tworzeniu balkonu. One mogą zwiększyć atrakcyjność elewacji, natomiast powodują pewne problemy. Wynikają one na przykład z mniejszej energooszczędności domu.

Zadaniem drzwi zewnętrznych

Bardzo istotne zadanie w domu pełnią drzwi zewnętrzne, wejściowe. Stanowią one ochronę domu przed nieproszonymi gośćmi, jak i przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Warto, aby takie drzwi miały zapewniony atrakcyjny wygląd, stanowiły ciekawy element wystroju elewacji frontowej. Czasami jest trudno to ustalić w momencie tworzenia dobrej izolacyjności termicznej. Za dobre uznaje się drzwi, których współczynnik przenikania ciepła U wynosi 2,0. Straty energii przez drzwi można ograniczyć. W jaki sposób? Dobrze jest obić drzwi materiałem izolacyjnym, którego grubość wynosi od 4 do 5 cm. Jednak takie ocieplenie nie wszystkim inwestorom się podoba. Nie zawsze może ono pasować do wnętrza, a ościeżnika jest w stanie nadal tworzyć mostek termiczny. Podobne działania uwzględnia się w momencie dokonywania zakupu stolarki okiennej, okna. Bierze się pod uwagę również współczynnik przenikania ciepła, jak i możliwość ocieplenia takiej stolarki okiennej. Sprawdza się to w przypadku występowania ścian kilkuwarstwowych. Izolacyjność termiczna mieszkania wynika jeszcze z wentylacji, którą zapewniamy, na odpowiednich miejscach. Pojawia się ona w formie nawiewników, które znajdują się w ścianach zewnętrznych, czy w oknach. Wybór rodzaju wentylacji także może decydować o całkowitej temperaturze w naszym mieszkaniu.

Wykorzystanie energii słonecznej

Pewne formy budownictwa skupiają się ku zmniejszeniu kosztów wynikających z ogrzewania. Ma to na celu zwrócenie uwagi na możliwości, które jest w stanie zapewnić energia słoneczna. Wykorzystanie takiej energii słoneczne jest możliwe, jeśli promienie posiadają dostęp do elementów akumulujących ciepło, na przykład od strony ścian, czy podłogi. Ciekawym i najdroższym rozwiązaniem jest zainstalowanie odpowiednich czujników, jak i układów automatyki. Miałaby ona na celu obsługiwać firany, zasłony, okiennice, sterować otwieranie i zamykanie drzwi wewnętrznych, okien. Nie zawsze inwestor może pozwolić sobie na takie drogie instalacje. Warto jednak zauważyć występowanie urządzeń, za pomocą których izolacja termiczna w mieszkaniu jest ukazana na wysokim poziomie. Dotyczy to ocieplenia ścian zewnętrznych, jak i prawidłowego zainstalowania stolarki okiennej. Takie etapy budowy powinny być wykonywane w sposób staranny, jak i precyzyjny. Tylko wtedy jest możliwość usunięcia prawdopodobnych mostków termicznych, które zapewniałyby nam pewne straty ciepła w mieszkania. Zmniejszenie kosztów ogrzewania mieszkania wynika z działań, które są w stanie zapewnić nam kolektory słoneczne. Ich projekt powinien już zostać ustalony przez architekta. To umożliwi wykorzystanie takich elementów w momencie tworzenia pokrycia dachowego.

Zapewniają osłony okien

Bardzo ciekawe zastosowanie zapewniają nam osłony do okien. Jest możliwość ich zamontowania, co ma wpływ na poprawienie izolacyjności. Okna o współczynniku U 1, 00 są droższe od powszechnie stosowanych okien, których współczynnik U wynosi od 1,3 do 1,5. tego typu stolarka powoduje o wiele większe straty energii cieplnej, niż zysk pochodzący z promieniowania słonecznego. Co trzeba więc wykonać w takim wypadku? Warto zamontować szczelne okiennice, rolety. Są one w stanie w dużym stopniu ograniczyć straty ciepła po zachodzie słońca. Takie okiennice stanowią tradycyjne rozwiązanie, które sprzyja oszczędzaniu energii cieplnej w domu. Dostrzegamy, że również mogą się one bardzo ciekawie prezentować w domku jednorodzinnym. Są one lepszym rozwiązaniem, ponieważ ich ocieplenie jest bardzo łatwe, za pomocą warstwy izolacji termicznej, jak i uszczelnienie na obwodzie otworu okiennego. Takie okiennice są tanie, montaż do ramy okiennej bardzo prosty. Inna sytuacja przedstawia się dla rolet, które wraz z listwami wypełnionymi pianką poliuretanową posiadają gorsza izolacyjność termiczną od okiennic. Istotny mankament, to skrzynka osłonowa. Jest ona wbudowana w ścianę, co tworzy spory mostek termiczny. Ciekawe możliwości wynikają w budownictwie w nowoczesnych urządzeń, które mają na celu wykorzystanie energii słonecznej.

Nowoczesne ściany jednowarstwowe

Możliwości ścian zewnętrznych są bardzo szerokie. W projektach budowlanych bardzo często można zauważyć wybór ścian jednowarstwowych. Są one murowane z dużych bloków, czy pustaków. Wtedy zastosowanie węgarów nie wydaje się być konieczne. W celu ich wykonania trzeba przykleić je do pionowych krawędzi muru rodzaj opaski okiennej. Wykonana jest ona z gotowych profili poliuretanowych, ze styropianu odpowiedniej grubości, 5 cm. Ważny jest zarówno sposób obsadzenia okna w ścianie dwuwarstwowej sprzyjające energooszczędności, jak i wykonanie węgarków okiennych w ścianie jednowarstwowej, co polepsza szczelność stolarki, jak i wpływa na ograniczenie mostków termicznych. W tym celu montuje się siatkę z włókna szklanego, całość tynkuje się ze ścianą. Przy pomocy ciekawych rysunków możemy zauważyć przykład poprawnego ocieplenia wieńca stropowego, nadproża okiennego w ścianie jednowarstwowej. W przypadku energooszczędnej ściany jednowarstwowej trudniejsze jest ocieplenie wieńców, jak i nadproży. Występują na rynku elementy do budowy murów, których grubość wynosi nawet 36 cm, współczynnik przenikania ciepła 0,20. W materiałach budowlanych powinniśmy zainteresować się możliwościami, które przedstawiają nam ich parametry. Tak należy czynić w czasie dokonywania zakupu takich materiałów, jak okna, czy drzwi.

Ocieplanie wokół otworów

Dokonanie ocieplenia powinno iść w parze z ociepleniem wokół otworów okiennych i drzwiowych. Takie elementy mieszkania posiadają mniejsza izolacyjność termiczną, niż ściany zewnętrzne. Dlatego grubość takich elementów wynosi kilka centymetrów, natomiast ścian kilkadziesiąt. Ważne dla energooszczędności jest prawidłowe wykonanie stolarki budowlanej, jak i jej zamontowanie. Okna i drzwi uszczelnia się przy pomocy poliuretanowej pianki montażowej. O wiele lepsze wykonanie zapewnia nam węgarka. Jest to występ mury zawężający światło otworu o kilka centymetrów. Wcześniej wykonywany był z cegieł, jak i pełnił odpowiednie funkcje. Dotyczyły one ochrony stolarki przed wyrwanie, podważeniem od strony zewnętrznej, dodatkowa ochrona wnętrza przed wiatrem i chłodem, zabezpieczenie przed wypadnięciem w czasie obsadzania. Taką rolę spełnia w ścianie trójwarstwowej. Jest wtedy elementem ściany osłonowej. W ścianie dwuwarstwowej wykonywane jest on z izolacji termicznej. Wykorzystuje się go do dodatkowego ocieplenia ramy okiennej, jak i drzwiowej. To tylko pewne elementy, materiały budowlane, na które powinno zwracać się szczególną uwagę. Pewną pomoc w tym kierunku jest w stanie przedstawić nam architekt. Do jego zadań należy ustalenie odpowiedniego ocieplenia, dla konkretnego rodzaju ścian zewnętrznych.

Strop nad piwnicą

Nad piwnicą powinien znajdować się ciepły strop. Należy zdecydować, czy temperatura w piwnicy będzie niższa, niż 8 stopni Celsjusza. Gdy taka sytuacja występuje, to istotne jest ocieplenie stropu od strony piwnicy. Takie prace budowlane są bardzo szybkie do wykonania i proste. Wykorzystuje się płyty styropianowe, jak i mocuje plastikowymi kołkami. Grubość takiej izolacji ustala projektant. Zależy ona od różnicy temperatury powietrza w oddzielonym stropem pomieszczeniach. W momencie utrzymywania w piwnicy temperatury dodatniej wystarczy grubość od 5 do 12 cm. Piwnice, które nie są ogrzewane powodują, że ściany zewnętrzne wystające ponad powierzchnię powinny być ocieplone. Warstwa izolacji termicznej musi być zagłębiona w gruncie na długości od 20 do 50 cm. Gwarantuje to uzyskanie o wiele lepszych efektów. Istotne, w celu zwiększenia izolacyjności termicznej mieszkania, jest ocieplanie wokół otworów okiennych i drzwiowych. Na takie materiały powinniśmy zwrócić uwagę w momencie dokonywania zakupu. Przekonamy się, jak prezentuje się ich izolacyjność akustyczna, jak i współczynnik przenikania ciepła. Te parametry informują nas o jakości takich materiałów, jak i możliwości ich zastosowania do projektu budowlanego. Takie elementy posiadają gorszą izolację termiczną, niż ściany zewnętrzne. Z tego względu ważne jest prawidłowe wykonanie stolarki.

Przebieg ocieplenia ściany

Ocieplenie ściany nie stanowi dla ekipy budowlanej większego problemu. Może na przykład przedstawiać się ocieplenie dwuwarstwowej ściany fundamentowej, parteru. To eliminuje mostki termiczne. Podobnie przedstawia się ocieplenie trójwarstwowej ściany fundamentowej i parteru, który takie mostki usuwa. Trzeba pamiętać o tym, aby ocieplić podłogę na gruncie. Ziemia, która znajduje się wokół budynku posiada temperaturę dodatnią. Natomiast różnica między nią, a temperaturą powietrza wewnętrznego przekracza 8 stopni Celsjusza. Wskazuje to na konieczność izolowania podłogi na gruncie warstwą styropianu, polistyrenu ekstradowanego. Warto, aby posiadał on grubość od 8 do 15 cm. Jest możliwość zastosowania także innych materiałów, na przykład zasypowych, keramzyt, żużel. Istotne wydaje się być jeszcze ocieplenie ściany piwnicznej, parteru. Istotny jest taki ciepły strop nad piwnicą. Aby do tego doprowadzić przykleja się płyty styropianowe, dodatkowo mocuje plastikowymi kółkami. Sama grubość izolacji jest określana przez architekta. On może również zaproponować wykorzystanie odpowiednich materiałów budowlanych, które cechują się wysoką jakością, na którą powinniśmy sobie pozwolić. To umożliwi nam utworzenie jeszcze bardziej energooszczędnego domu. Aby jednak móc wpływać na takie działania, warto również uwzględniać nowoczesne materiały budowlane.

Połączenie ścian fundamentowych

Łączenie ścian fundamentowych wraz ze ścianami parteru powinno być przeprowadzone w bardzo dokładny sposób. Specjaliści zaznaczają, że dla budynku bez piwnicy ocieplanie ścian fundamentowych nie jest potrzebne. Wynika to na przykład z tworzenia izolowanej podłogi na gruncie. To błąd, na który decyduje się wiele osób. Powoduje on utworzenie się potężnego mostka termicznego, czyli stałe straty ciepła. Takie problemy pojawiają się najczęściej w domkach ze ścianami jednowarstwowymi. Poprawne ocieplenie ścian fundamentowych od środka domu jest błędnym rozwiązaniem. Jedynie ciągła izolacja termiczna nałożona na wszelkich ścianach zewnętrznych zapewnia rozwiązanie poprawę i sprzyja energooszczędności, usuwa wszelkie mostki termiczne. Są jeszcze inne możliwości na poprawienie izolacyjności termicznej mieszkania. Przekonujemy się o tym w momencie dokonywania zakupu okien, jak i drzwi zewnętrznych. Trzeba zaznaczyć, że często stanowią one miejsce wysokich strat ciepła z powierzchni mieszkania. Aby to zminimalizować istotna wydają się być jakość takich materiałów budowlanych. Powinniśmy zainteresować się takimi parametrami, jak izolacyjność akustyczna, jak i współczynnik przenikania ciepła wyrażony literą U. Dzięki temu dom będzie jeszcze bardziej izolacyjny termicznie, co ma wpływ na zmniejszenie ogólnych kosztów ogrzewania.

This theme is sponsored by